Nytt avtal för hamnarbetarna – varslet avblåst

2016-05-26

Idag på eftermiddagen godtogs medlarnas bud av både Svenska Transportarbetareförbundet och motparten Sveriges Hamnar. Det innebär att ett nytt hamn- och stuveriavtal nu är tecknat – och att Transports tidigare varsel om stridsåtgärder dras tillbaka. Det nya avtalet innebär bland annat ökad anställningstrygghet för ”blixtarna”, den extrainkallade personalen.

Det nya hamnavtalet löper på 13 månader, 1 april 2016–30 april 2017 och ger en lönehöjning på 641 kr i månaden. Centrala och lokala tillägg (såsom OB, skifttillägg, ansvarstillägg etc.) räknas upp med 2,28 %.Dessutom höjs den garanterade arbetstiden för extrainkallad personal – de så kallade blixtarna – från 3 till 4 timmar. Därutöver startas en arbetsgrupp med uppdrag att ytterligare se över anställningstryggheten för extrainkallad personal.

Transports avtalsansvarige ombudsman Peter Winsten är nöjd med överenskommelsen.

– Löneökningen är acceptabel med tanke på hur det sett ut för övriga avtal. Men det verkligt positiva är att vi åstadkommit en förbättring i blixtarnas anställningstrygghet. Vi har slagits för den extra timmen och det känns bra att den är säkrad. Det betyder ett första steg i rätt riktning. Nu har vi förhoppningar på att arbetsgruppen om blixtarnas situation kan resultera i ytterligare steg.

Om Key Logistics

Key Logistics är ett mellanstort privatägt speditionsföretag. Vi är verksamma på de flesta marknader runt om i världen men har extra fokus på import från Fjärran Östern.

Med hjälp av den fina kompetens som finns i Key Logistics personal har vi förädlat bolaget till att bli en personlig speditör som tar ett helhetsgrepp om ditt behov av transporter.

Vår personal har en gedigen branschkunskap som innefattar erfarenheter ifrån alla transportslag. Det ger oss en bredd och tyngd som är unik i vår bransch idag. Spännvidden på vår kompetens ger dig som kund en ovärderlig trygghet i att veta att vi alltid erbjuder en konkurrenskraftig produkt oavsett om det gäller sjö, flyg, bil, kurir eller projektlaster.

Key Logistics

Key Logistics är ett mellanstort privatägt speditionsföretag. Vi är verksamma på de flesta marknader runt om i världen men har extra fokus på import från Fjärran Östern. Med hjälp av den fina kompetens som finns i Key Logistics personal har vi förädlat bolaget till att bli en personlig speditör som tar ett helhetsgrepp om ditt behov av transporter.

Läs mer

Tjänster

Vi utgår alltid från våra kunders behov. Utifrån dem finner vi personliga lösningar som skapar ett mervärde för kunden. Det är vår övertygelse att vi är mer än ett företag som flyttar saker från punkt A till punkt B. Vi är en partner som utvecklar och förädlar våra kunders affär. Ingen lösning är den andra lik men vi utgår alltid från följande tjänster.

Läs mer