APM Terminals – Strömavbrott i delar av terminalen

Göteborgs energi har för närvarande driftstopp vilket resulterar i strömavbrott i delar av Skandiahamnen.
Detta påverkar containerterminalens in- och utpassering vilket innebär att denna för tillfället är ur funktion.

De arbetar intensivt med att hantera detta manuellt och vill be om förståelse för en viss fördröjning.

Göteborg Energis senaste prognos är att felet ska vara avhjälpt klockan 10.00 idag.