För Key Logistics är kundupplevelsen alltid i centrum

Att skilja sig från sina konkurrenter är viktigt för alla företag inom alla branscher. Men hur kan ett speditionsföretagföretag som hjälper sina kunder att flytta produkter från punkt a till b sticka ut och differentiera sig från sina konkurrenter? Key Logistics har från dag ett jobbat stenhårt med att hitta sin väg, att aldrig nöja sig med att bli ett speditionsföretag i mängden.

Vi kanske inte jobbar annorlunda mot andra speditörer i hur själva godset transporteras men sättet vi tar hand om våra kunder och personal skiljer sig definitivt från andra. Hos oss står alltid kundfokus i centrum och personalen får stort handlingsutrymme i att skapa relationer och vara problemlösare genom att ta egna initiativ. Allt handlar om kundupplevelse, är vi duktiga på det blir risken mycket mindre att vi hamnar i prispressarträsket och inte kan erbjuda lika bra service. En kund vill bli sedd, guidad och gärna bli lite road på köpet. Det har vi fokus på när vi söker personal, det är så vi på Key Logistics gör skillnad.

Stefans resonemang stärks av rapporten Customer 2020 a progress report gjord av ansedda konsultbolagets Walker. Där fastslår de att I slutet av 2020 kommer kundupplevelse gå förbi pris och produkt i betydelse när kunder väljer leverantör. Inköparen vill ha en personlig relation, vill att leverantören är proaktiv och vill bli nådd och kontaktad i den kanal som passar hen.

En perfekt ambassadör för det här tänket är nyanställda Niclas Hellström.

Niclas är en riktigt vass och erfaren säljare som kan vår bransch innan och utan och har stor erfarenhet av försäljning. Vi delar värderingar om hur man driver bolag och bygger en framgångsrik organisation med stort kundfokus där personalen får stort handlingsutrymme och utvecklas genom att ta egna initiativ säger Key Logistics VD Stefan Hansson.

Uppskattningen är ömsesidig. När Niclas får frågan om varför han valde Key Loigistics säger han följande:

Mitt val av arbetsgivare var enkelt efter jag träffat Stefan Hansson, VD på Key Logistics. Ett företag i stark utveckling med modernt tänk och en ambition och vilja att växa på marknaden attraherade mig oerhört mycket. Att få växa och utvecklas ihop framöver kommer att driva mig starkt.

Alla som tycker att det här arbetssättet verkar intressant får gärna höra av sig till Niclas på 070-863 14 86 eller niclas.hellstrom@keylogistics.se så törs vi lova en kundupplevelse utöver det vanliga.

Related Posts