JÄRNVÄG

JÄRNVÄG

Vi erbjuder containertransport via järnväg ifrån flera destinationer i världen och även inrikes i Sverige. Detta är en fraktlösning som är ett alternativ som erbjuder kortare transittid än exempelvis lastbil eller båt.

Dörr-till-dörr-leveranser kan dock sällan göras med endast järnväg. Järnvägens nackdelar utjämnas med flexibel vägtransport på lastbil till slutdestination. Kombinationen av transportslagen väg/järnväg leder till minskade koldioxidutsläpp och skonar miljön.

Vi har samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda veckoavgångar från utvalda tågstationer i Kina. Det vanligaste tåganknytningen i Europa är Warszawa och Hamburg och därifrån kombinerar vi detta med landtransport till slutdestination både till en terminal eller alternativ dörrlösning.

Kontakta oss för att få veta mer.

Kontakta oss för
mer information.